loader image

A Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány szándéka a magyarságtudat erősítése, az erkölcsösség, az önazonosság, a kulturális, történelmi, keresztény hagyományaink megismertetése, megszilárdítása a gyermekekben, fiatalokban és a felnőttekben. 

Ennek érdekében célunk, hogy határon belül és határon kívül olyan hálót építsünk ki, hogy a magyar gyermekek, fiatalok, ifjú felnőttek számára bárhol elérhetőek legyen bajvívó szakkörök, felnőttképzés keretében pedig minél több instruktort képezhessünk, akik a Kárpát-medence területén terjesztik tevékenységünket, adják tovább a megszerzett tudást. Egyre több szülő és pedagógus ismeri fel ennek a jelentőségét, munkánk hatékonyságát, örömmel fogadja gyermekének ilyen szemléletű nevelését, így folyamatosan szélesedik az igény szakköreinkre. A Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány fő, alapító tagozata, a Bajvívó Magyarok Hagyományőrző és Sport Egyesület által életre hívott bajvívó szakkört 2015-ben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „jó gyakorlatai” közé sorolta.

A Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány fejlesztési és nevelési programja több területre hat pozitívan, több területet fejleszt. Jótékonyan hat mind a szellemi, mind a mentális, mind pedig a fizikai fejlődésre, amellett ösztönzőleg hat a szociális készségek fejlesztésére, a közösséghez tartozásra, ezzel szilárdítva a közösség megtartó erejét. Erősíti a magyarságtudatot, az összetartozás érzését – határon belül és határon kívül –, gyarapítja, elmélyíti a történelmi, művészeti, irodalmi hagyományt, tudást, átadja azt a magyar kulturális örökséget, amely keresztény értékekre nevel, kiemeli a család fontosságát, kialakítja azt az európai keresztény gondolkodásmódot, életszemléletet, amely biztos alapot ad ahhoz, hogy tudjuk, hova tartozunk, hogy egységben legyünk szellemben, lélekben egyaránt.

Foglalkozásaink, előadásaink, rendezvényeink, kiadványaink mindezt a célt szolgálják.

Fejlesztési, nevelési programunkat szerteágazó módon,
sokrétűen valósítjuk meg,
amelynek főbb pillérei: