loader image

A Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány szándéka a magyarságtudat erősítése, az erkölcsösség, az önazonosság, a kulturális, történelmi, keresztény hagyományaink megismertetése, megszilárdítása a gyermekekben, fiatalokban és a felnőttekben.

Ennek érdekében célunk, hogy határon belül és határon kívül olyan hálót építsünk ki, hogy a magyar gyermekek, fiatalok, ifjú felnőttek számára bárhol elérhetőek legyen bajvívó szakkörök, felnőttképzés keretében pedig minél több instruktort képezhessünk, akik a Kárpát-medence területén terjesztik tevékenységünket, adják tovább a megszerzett tudást. Egyre több szülő és pedagógus ismeri fel ennek a jelentőségét, munkánk hatékonyságát, örömmel fogadja gyermekének ilyen szemléletű nevelését, így folyamatosan szélesedik az igény szakköreinkre. A Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány fő, alapító tagozata, a Bajvívó Magyarok Hagyományőrző és Sport Egyesület által életre hívott bajvívó szakkört 2015-ben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „jó gyakorlatai” közé sorolta.

A Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány fejlesztési és nevelési programja több területre hat pozitívan, több területet fejleszt. Jótékonyan hat mind a szellemi, mind a mentális, mind pedig a fizikai fejlődésre, amellett ösztönzőleg hat a szociális készségek fejlesztésére, a közösséghez tartozásra, ezzel szilárdítva a közösség megtartó erejét. Erősíti a magyarságtudatot, az összetartozás érzését – határon belül és határon kívül –, gyarapítja, elmélyíti a történelmi, művészeti, irodalmi hagyományt, tudást, átadja azt a magyar kulturális örökséget, amely keresztény értékekre nevel, kiemeli a család fontosságát, kialakítja azt az európai keresztény gondolkodásmódot, életszemléletet, amely biztos alapot ad ahhoz, hogy tudjuk, hova tartozunk, hogy egységben legyünk szellemben, lélekben egyaránt.

Foglalkozásaink, előadásaink, rendezvényeink, kiadványaink mindezt a célt szolgálják.

| szakkörök, csoportos foglalkozások |
(határon innen és túl)

| katonai hagyományőrző
egyesületek |

| iskolai
rendhagyó
történelemórák |

| szemináriumok, előadások |

| nyári gyermek- és ifjúsági táborok |
(határon innen és túl)

| Erzsébet-táborok |

| ostromjátékok, várjátékok |

| járőrszolgálatok, felvonulások |

| zarándoklatok történelmi helyszínekre |

| ismeretterjesztő kiadványok, honlapok, mobilapplikáció |

| oktatást, nevelést segítő módszertani kiadványok, mobilapplikáció |

| egyesületek szakmai mentorálása, pályáztatása, infrastrukturális fejlesztésének támogatása |

| országos programsorozatok, kulturális, művészeti és sportesemények |

| viseletbank, viseletkészítő alkotóműhelyek által végzett oktatás | (viseletkészítés)

| családi napok |

| fejlesztések egyesületeknek | (fedeles lovarda, raktár, sátor, egyenruha, nyereg, lószerszám stb.)

| régizene képzés bővítése, az oktatási módszertan népszerűsítése, historikus zeneakadémia létrehozása |

Fejlesztési, nevelési programunkat szerteágazó módon, sokrétűen valósítjuk meg, amelynek főbb pillérei